İMSAD: İnşaat Malzemesi Fiyatları Düştü, İşçilik Maliyeti Arttı

82197_imsadTürkiye'nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü değerlendirme raporu olma özelliği taşıyan ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayınlanan raporda, inşaat sektöründe maliyet yapısında meydana gelen değişikliğe dikkat çekildi. Raporda ayrıca, geleceğe hazırlanan müteahhitlik sektörünün proje yatırımlarını sürdürmesinin, son kullanıcının 'istenen alımları' gerçekleştirmemesine karşın sektörün hareketli kalmasını sağladığına da dikkat çekiliyor. Son kullanıcı talep düzeyinin düşük kalması ve emtia fiyatlarında meydana gelen düşüşün yapı malzemelerinin fiyatlarında da gerileme yaşanmasına neden olduğu; bununla birlikte aynı dönemde işçilere ötelenmiş zamların yapılmasının yapı maliyetlerini yukarı çektiği belirtiliyor.

Raporda özetle şu tespitlere yer veriliyor:

"Daha önceki raporlarımızda da dikkat çektiğimiz noktayı yeniden belirtmek ve genel maliyetlerle, malzeme fiyatları arasında korelasyonun olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Genel inşaat maliyeti ile malzeme fiyatları aynı doğrultuda ilerlemektedir. İnşaat malzemesinin maliyet yapısında emtia fiyatlarının ağırlığı düşünüldüğünde inşaat sektörüne ilişkin maliyet rakamlarının analizinde emtia fiyatlarının önemi göze çarpmaktadır. Özellikle 2010 yılının ikinci çeyreğinde emtia fiyatlarında meydana gelen gerileme bu nedenle malzeme fiyatlarını da aşağı çekmiştir. Bu noktada bir ayrışmaya da dikkat çekmek gerekmektedir. Nitekim, bir önceki döneme göre yapı malzemeleri fiyatlarında %0,5'lik düşüş gerçekleşirken, yapı genel maliyetindeki artış %0,36 düzeyinde olmuştur. Burada işçilik maliyetlerinde meydana gelen yükseliş belirleyici olmuştur. Nitekim işçilik maliyetleri 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,14'lük yükseliş kaydetmiştir. İşçilik maliyetlerindeki bu artış daha önce değindiğimiz üzere gecikmiş
zamların yapılmasıyla oluşmuştur.

Gayrimenkul sektörü gerek potansiyel talep, gerek faizlerin düzeyi göz önünde bulundurulduğunda patlama yapmaya hazır görünmektedir. Önümüzdeki dönemde bunun gayrimenkul alımlarına yansıması beklenmelidir. Doğal olarak böyle bir ortamın gayrimenkul fiyatlarında yükselişe neden olabileceği açıktır. Mevcut gayrimenkul stoğu nedeniyle bu talebin inşaat malzemeleri sanayisine yansıması ise gecikmeli olacaktır".

 
Share
Kobiler sektorden