İMSAD: İnşaat Sektörü Kriz Öncesi Dönemine Geri Döndü

İMSAD: İnşaat Sektörü Kriz Öncesi Dönemine Geri Döndüİnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD)
yayınladığı Türkiye’nin ilk detaylı aylık inşaat sektörü
değerlendirme raporunda 2008 yılında yaşanan kriz
sonrasında darbe alan inşaat sektöründe kriz
öncesi rakamlara yakınlaşıldığına dikkat çekildi.  

 

2010’un 1. çeyreğinde beklenen düzeyde olmayan inşaata yönelik talep, 2. çeyrek itibariyle artış kaydetmiştir. Gerek GSYH verileri, gerekse yapı ruhsatları rakamları bu görünümü desteklemektedir. Yine inşaat sektöründe ticari yapıların ağırlığı artmaya devam etmiştir. Bununla birlikte konuta yönelik talep de korunmuştur. Özellikle proje bazlı büyüyen inşaat sektörünün gelişme hızı 2010’un 2. çeyreğinde %21,9 düzeyinde oluşmuştur. Türkiye ekonomisinin %10,3 büyüdüğü bir dönemde inşaat sektörünün beklenenin üstünde bir performans ortaya koyması oldukça olumlu bir gelişmedir. Yine sektör bazında büyümede liderliği alması dikkat çekicidir.

İnşaat sektörünün büyüklüğünde ise çeyreklik bazda cari fiyatlarla 10 milyar TL’nin yeniden hızla aşıldığı görülmektedir. 2009’un 3. çeyreğinde sektörün büyüklüğü 8,65 milyar TL’ye kadar geriledikten sonra bu tutarın 2010’un ikinci çeyreğinde 12,15 milyar dolara ulaşması oldukça olumlu bir gelişmedir. Kriz öncesi seviyelere işaret eden bu rakam önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de güçlendirmektedir.

AB’ye uyum sürecinde açıklanmaya başlanan 3 aylık inşaat verileri de sektördeki toparlanmayı ortaya koymaktadır. 2007’nin 4. çeyreğinden beri 9 çeyrektir arka arkaya daralma kaydeden inşaat sektörü üretim endeksi 2010’un 1. çeyreğinde pozitife dönmüştür. %7,2’lik üretim artışı yaşayan inşaat sektöründe son açıklanan verilere göre bu oran %19,9 olarak gerçekleşmiştir. Yani inşaat sektöründe belirgin bir ivmelenme söz konusudur.

Yapı ruhsatlarında ortaya çıkan sonuçlar da inşaat sektöründe yatırım eğilimini ortaya koymaktadır. Nitekim yapı ruhsatları verisinde KDV ve harç indirimleri ile geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşanan iyimserlikten daha iyi bir tabloyu 2010’un 2. çeyreğinde ortaya konmuştur. Buna göre yüzölçümü bazında yapı ruhsatları alımları tüm bina türleri için Haziran ayında %71,8’lik artış kaydetmiştir. Yine Mayıs-Haziran aralığında toplam 37,5 milyon m2 yapı ruhsatı alınmıştır. Bu rakam bir önceki çeyrekte 26 milyon m2 düzeyinde kalmıştır.

Genel olarak yapı verileri ele alındığında kriz öncesi döneme geri dönüldüğü hissedilmektedir. Yatırımcıların uzun vadeli pozisyon aldıkları dikkat çekmektedir. Bu noktada inşaat projelerinin ivmelenmesi ve sektörün gelişim hızının artması beklenmelidir.

Editöre Not:

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Hakkında:

Kurulduğu 1984 yılından bu yana faaliyetini sürdüren İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 2006 yılında yeniden yapılandı. Bu yapılanma sonucunda, sektörü hem yurtiçinde hem de yurtdışında temsil eden İMSAD, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör derneklerini de üyeliğe kabul etti ve Türkiye’de örneği olmayan şekilde çatı kuruluş olarak örgütlendi. Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve derneklerle birlikte İMSAD’ın 20.000 üreticiye ulaşan bir iletişim ağı oluştu.

İMSAD’ın amaç ve hedefleri:  

 • İnşaat Sektörüne Büyüyen, Karlı ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak  
 • Toplum Bilincini Geliştirmek  
 • Etik Kurallara Uygun İş Yapmayı Özendirmek
 • Bütünün Çıkarlarını Gözetmek
 • Sektörü Yurtiçi ve Yurtdışında Temsil Etmek

İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği:

 • CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Yönetim Kurulu üyesidir.
 • YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi üyesidir.
 • YAD, Yapı Araştırma Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 • TOBB İnşaat Yapımcıları Sektör Meclisi üyesidir.
 • ÇEDBİK, Çevre Dostu Binalar Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir.
 • TSE, Türk Standartları Enstitüsü Yüksek İstişare Komisyonu Başkan Yardımcısı’dır.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Alt Komitelerinde faal olarak çalışan çok sayıda üyeye sahip olan İMSAD aynı zamanda Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumlu Devlet Bakanlığı ile sektörle ilgili 17 adet müzakere başlığında çalışmalarını sürdürmektedir.

Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu’ndan ortakları Bulgaristan, Romanya, İngiltere ve Belçika örgütlerine liderlik ederek bir hibe fon projesi alan İMSAD, uluslararası EUbuild Projesinde AB’ye uyum konusunda lider örgüt olarak çalışmalar yapıyor. Proje 2009 yılı Haziran ayında tamamlandı.

 
Share
Kobiler sektorden